ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ 4 แห่งในกัมพูชาเปิดดำเนินการในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ถึงแม้ยังอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19


Source: https://www.facebook.com/ThaiBusinessCouncilinCambodia/posts/4314081428610381